Hľa, prichádza vladár Pán a v jeho ruke je kráľovstvo, moc a vláda. Bože, daj súd svoj Kráľovi a svoju spravodlivosť Kráľovmu Synovi!
Hľa, príde, hovorí Pán zástupov – v tvojej ruke je sila a moc. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť.
xxx