Vstaň, zasvieť, Jeruzalem, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova zaskvela sa nad tebou. Lebo pozri: tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou zaskvel sa Pán a sláva jeho zjavila sa nad tebou. A prichádzajú národy k tvojmu svetlu a králi k žiari, čo ti vzišla. Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa sišli, prišli k tebe, synovia tvoji zďaleka prídu a dcéry ti zkraj sveta povstanú. Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokryje, tiavätá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymián prinesú a zvestujú Pánovu chválu.
Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou! Lebo, hľa, tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzišla. Zdvihni si vôkol oči a pozri, všetci sa zišli, prišli k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a dcéry ti z kraj sveta povstanú. Vtedy uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce, veď sa k tebe obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokryje, ťavätá Madiánu a Efy, všetci prídu zo Sáby, zlato a tymian prinesú a zvestujú slávu Pánovu.
xxx