Radostne plesá otec Spravodlivého, nech sa teší Otec tvoj a Matka tvoja a nech jasá, ktorá zrodila teba. Aké utešené je tvoje bývanie, Pán vojsk! Túži a dychtí po nádvoriach Pána moja duša umdlená.
Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom. Nech kochajú sa (v tebe) tvoj otec a tvoja mať a nech sa teší tvoja rodička! Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
xxx