Jedno si vyprosujem od Pána, to vyhľadávam: aby som býval v dome Pánovom po všetky žitia môjho dni. Blažení, Pane, tí, ktorí v dome tvojom bývajú, jednostaj chvália teba. Skutočne si ty Kráľ skrytý, Boh Izraela, Spasiteľ.
O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života... Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, spasiteľ!
xxx