Priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, predstavili ho Pánovi.
Priniesli ho {Ježiša] do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,
xxx