Vrátil sa s nimi Ježiš a prišiel do Nazaretu a bol im poddaný.
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.
xxx