Všetci prídu zo Sáby, zlato a tymián prinesú, a zvestujú Pánovu chválu. Vstaň, zasvieť, Jeruzalem, veď sláva Pánova zaskvela sa nad tebou. Videli sme jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa s darmi pokloniť Pánovi.
Všetci prídu zo Sáby, zlato a tymian prinesú a zvestujú slávu Pánovu. Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou! Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“
xxx