Pravica Pánova učinila mohutne, pravica pozdvihla ma Pánova: Neumriem, ale budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.

„Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla.“ Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.[1]


[1] Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Pravica Pánova konala veľké veci: pravica Pánova ma vyvýšila: pravica Pánova konala veľké veci. Neumrem, ale budem žiť: a vypravovať budem skutky Pánove.