Všetci sa divili slovám, ktoré vychádzaly z úst Božích.
A oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.
I užasli nad jeho učením, lebo reč jeho bola mohutná.