Spravodlivý sťa palma bude prekvitať, sťa libanonský céder košatieť.
Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

...no spravodlivý bude kvitnúť ako palma: a ako céder na Libane sa rozmáhať.[1]


[1] Hriešnici zahynú v krátkosti ako tráva, ale spravodliví budú trvať ako zelenajúce sa cedry.