Verný služobník a spravodlivý, ktorého ustanovil pán nad svojou čeľaďou, aby im načas dával určený pokrm.
Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm?

A riekol Pán: Kto asi je verným správcom a opatrným, ktorého ustanovil pán nad svojou čeľadou, aby jej na čas dával výmer pšenice?[1]


[1] Zo Spasiteľovej odpovedi vidno, že podobenstvo o sluhoch ovšem týka sa najviac tých, ktorí sú ostatným sluhom predstavení, ktorí majú na nich dozerať a čoho k výžive potrebujú, im dodávať. Mat. 24, 45.