Rozprávala som o predpisoch tvojich pred pohľadom kráľov, a nehanbila som sa. A rozjímala som o tvojich rozkazoch, ktoré som milovala veľmi. Blažení, ktorých cesta je nepoškvrnení, ktorí chodievajú v zákone Pánovom.
O tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi a nebudem sa hanbiť. Budem sa tešiť z tvojich predpisov, lebo som si ich obľúbil. Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
xxx