Chváliť chcem teba, Pane, Kráľ môj, teba zvelebovať chcem. Nože, Spasiteľ môj, chválu chcem vyznávať tvojmu menu, lebo si mi bol pomocníkom a ochrancom. Telo si mi vyslobodil od záhuby, (chránil si ma) z osídel zlostného jazyka, od perí, čo falošne vedia hovoriť, stal si sa mi pomocníkom proti tým, čo ma utláčajú. Vyslobodil si ma podľa premnohého milosrdenstva svojho mena, a to od takých, čo revali proti mne, hotoví ma hrýzť, z rúk takých, čo mi číhali na život, a z prehrozného súženia, čo ma obkľučovalo, od dusivého plameňa, čo ma už uzavieral, ale uprostred ohňa (postavenú) predsa ma nepopálil. Z hĺbky útrob podsvetia, od poškvrneného jazyka, od falošných slov, bezbožného kráľa a nespravodlivého jazyka. Až do smrti svojej chcem zvelebovať Pána. Lebo ty vychrániš všetkých, čo sa na teba, Pane, spoliehajú, a vyslobodíš ich z moci (pohanských) národov, Pane, Bože náš.
Chváliť ťa chcem, Pane, môj kráľ, zvelebovať ťa chcem, Bože, môj spasiteľ. Chválu chcem vzdávať tvojmu menu, lebo si mi bol pomocníkom a ochrancom. Telo si mi vyslobodil zo záhuby, (zachránil si ma) z osídel zlostného jazyka, od perí, čo falošne vedia hovoriť, stal si sa mi pomocníkom proti tým, čo ma utláčajú. Vyslobodil si ma podľa premnohého milosrdenstva svojho mena od tých, čo revali proti mne, hotoví hrýzť ma. Z rúk takých ľudí, ktorí mi číhali na život, a z prehrozného súženia, čo ma obkľučovalo; od dusivého ohňa, čo ma už uzavieral, ale postaveného uprostred ohňa ma nespálil, z hĺbky útrob podsvetia, od poškvrneného jazyka, od falošných slov, zlého vladára a nespravodlivého jazyka. Až do svojej smrti chcem zvelebovať Pána.
xxx