Spravodlivosť si mala rada a nenávidela si nepravosť. Zato Boh, tvoj Boh, pomazal teba olejom radosti. Privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej, s radosťou a plesaním uvádzajú ich tebe.
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
xxx