Nech pyšní hanbia sa, bo nezaslúžene ma sužujú, ja budem o príkazoch tvojich premýšľať, o tvojich ustanoveniach, aby som nebola zahanbená.
Nech sú zahanbení pyšní, čo ma úskočne sužujú, ja však neprestanem rozjímať o tvojich príkazoch. Nech sa mi srdce nepoškvrní priestupkom proti tvojim príkazom, aby som sa hanbiť nemusel.
xxx