Ruženec k sv. Panne Márii. Rosarium de Beata Virgine Maria

poboznost   Súkromná omšová pobožnosť

  Krížová cesta. Via Crucis

  Litánie o všetkých svätých. Litaniæ sanctórum
  Litánie o Najsvätejšom Mene Ježiš. Litaniis de Ssmo Nomine Jesu