Duša naša unikla sťa vtáča zo siete vtáčnikov. Pretrhla sa sieť, a my sme vyslobodení. Je pomoc naša v mene Pánovom, ktorý stvoril nebesá a zem. Chváľte, dietky, Pána, chváľte meno Pánovo.
Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
Duša naša ako vtáča, unikla z osídla lovcov; osídlo sa roztrhlo a my sme zachránení. Pomoc naša (je) v mene Pána, [Všemohúceho, ktorý nás neopustil.] ktorý učinil nebe i zem... Chváľte, služobníci, [Služobníci Boží. Sv. Augustín a Athanáz rozumia pod nimi dieťky Božie, aby chválili pôvodcu svojej spásy. Žalm tento spieva sa pri pohrabe maličkých.] Pána, chváľte meno Pánovo.