Slávne veci hovoria sa o tebe, Mária, lebo tebe učinil veľké veci ten, ktorý je mocný.
Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. ...lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno...
Slávne veci povedajú sa o tebe, miesto Božie. Lebo veliké veci učinil mi ten, ktorý je mocný a ktorého meno je sväté [T. j. svätosť je jeho podstata.]