Najvznešenejšia Kráľovná sveta, Mária, ustavičná Panna, ktorá si zrodila Krista Pána, Vykupiteľa všetkých ľudí, vyprosuj nám pokoj a spásu.
nenachádza sa v Sv. Písme
nenachádza sa v Sv. Písme