Slávou žiari Mária, pochádzajúca z kráľovského rodu; srdcom a dušou vrúcne prosíme, aby nám pomáhala svojou prímluvou.
nenachádza sa v Sv. Písme
nenachádza sa v Sv. Písme