Ja však vo veľkej úcte mám priateľov tvojich, Bože, silne je upevnená ich vláda.
x
x