On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie iba skrze vodu, ale skrze vodu a krv. Traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja sú jedno. A traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na zemi: Duch, voda a krv, a tieto tri sú jedno. Ak prijímame svedectvo ľudí, svedectvo Božie má väčšiu cenu.
x
x