Za onoho času, keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Dokonané je! Potom naklonil hlavu a vypustil ducha. Keďže bol prípravný deň (pred Veľkou nocou), Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať hnáty a sňať ich telá, aby neostaly na kríži aj v sobotu, lebo to bola Veľká sobota. Prišli teda vojaci a polámali hnáty prvému a tak aj druhému, čo bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok. A hneď vyšla (z neho) krv a voda. A ten, kto to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé.
x
x