Dobrý je Pán a priamy tiež, nuž preto dáva zákon na cestu blúdiacim. Spravuje ponížených v spravodlivosti a učí ponížených ceste svojej. Aleluja, aleluja. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný Srdcom a nájdete odpočinok pre svoje duše. Aleluja.
Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Láskavý a spravodlivý je Pán: preto napravuje blúdiacich na cestu. Vedie miernych v súde: [Vedie ponížených, ktorí sa vedeniu podvolujú, k spravedlnosti.] vyučuje tichých svojim cestám. Vezmite na seba moje jarmo [Príkazy.] a učte sa odo mňa; lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoje duše.