Za onoho času, keďže bol prípravný deň (pred Veľkou nocou), Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať hnáty a sňať ich telá, aby neostaly na kríži aj v sobotu, lebo to bola Veľká sobota. Prišli teda vojaci a polámali hnáty prvému a tak aj druhému, ktorý bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok. A hneď vyšla (z neho) krv a voda. A ten, kto to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé; vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa splnilo Písmo: Nepolámete mu kosti! a čo na inom (mieste) hovorí Písmo: Uvidia, koho prebodli!
Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“
Židia teda, poneváč bol prípravný deň, aby nezostaly telá na kríži cez sobotu (bol to totiž veľký deň [Veľký deň preto, že padly naň dva sviatky: sobota, a Veľká noc.] ten sobotný), prosili Piláta, aby sa im zlámaly hnáty [Šibenci obesení na kríž často žili aj viac dní; poneváč Židia nechceli nechať odpravených visieť na kríži, preto im zlámali kosti kyjmi, aby skôr skonali.], a (oni) sňali sa (s kríža). Prišli teda vojaci a polámali síce hnáty prvému i druhému, ktorí boli ukrižovaní s ním; ale keď prišli k Ježišovi, jako videli, že už umrel, nezlámali mu hnáty, lež jeden z vojakov otvoril mu bok kopiou, a hneď vyšla krv a voda. [Zlatoústy tu poznamenáva, že sa z boku Krista, spiaceho na kríži, narodila Cirkev. Voda je znakom krstu, krv Sviatosti oltárnej, z ktorých povstala Cirkev.] A ten, ktorý (to) videl, vydáva svedectvo [Ten, ktorý to videl, je sám sv. Ján.], a jeho svedectvo je pravdivé. A on vie, že hovorí pravdu, aby ste i vy verili. Lebo toto sa stalo, aby sa vyplnilo Písmo: „Nepolámete v ňom kostí.“ [(2. Mojž. 12, 46.) Toto bolo prikázané o veľkonočnom baránkovi, a nakoľko on bol predobrazom P. Ježiša, teda i o P. Ježišovi.] A zase iné Písmo vraví: Hľadieť budú na toho, koho prebodli. [Vlastne: A hľadieť, budú na mňa, ktorého prebodli. (Zaeh. 10, 12.)]