Potupu a biedu očakávalo moje Srdce. Čakal som, kto by smútil so mnou, a nebolo ho; hľadal som, kto by ma potešil, a nenašiel som.
Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol; čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.
Pred tvojou tvárou sú ti všetci, ktorí ma sužujú; potupu s biedou očakáva moje srdce. [Lebo mám premnoho nepriateľov.] A čakal som, kto by ma poľutoval, a nebolo ho; a kto by potešil, a nenašiel sa.