Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vytrhol ma z ruky Herodesovej a zo všetkého očakávania ľudu židovského. Ty, Pane, skúmaš ma a ty ma znáš, znáš ma, či sedím a či stojím.
Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: „Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud.“ Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím.
xxx