㎝ Spomienka sv. Alexandra I., pápeža a mučeníka; Evencia a Teodula, mučeníkov; Juvenála, biskupa a vyznávača. Commemoratio ss. Alexandri, Eventii et Theoduli, martyrum. ac Iuvenalis, episcopis. et confessari

On 03.05.2024
Posted by Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Toto sú traja mučeníci, ktorí boli pochovaní pri ceste Nomenthal. Všetko ostatné je nezaručené. Podľa menej spoľahlivej správy boli duchovní a Alexander bol podľa niektorých možno biskup. To by ľahšie vysvetľovalo skutočnosť, že ho niektorí životopisci považujú za pápeža Alexandra I. (109-119), ktorý mohol byť popravený a pochovaný na tom istom mieste. Svoju úlohu zohral aj ten istý pamätný deň, ale jeho smrť nastala o viac ako storočie skôr, ako uvádza martyrológia pri týchto mučeníkoch. Pápež Alexander I. patrí medzi mučeníkov, ktorí sú spomínaní v kánone po premenení (Nobis quoque). Legenda uvádza Eventiusa a Theodula, ktorí zomreli okolo r. 117, ako Alexandrových pomocníkov, ktorí boli prinajmenšom diakonmi. Ďalej živo opisuje mučeníctvo za vieru. Hovorí sa, že starcov Eventa a Alexandra hodili pred Teodulom do rozpálenej pece, aby ich trápenie oslabilo jeho vieru, ale on k nim prišiel a žiar pece im neuškodil. Aurelián preto prikázal sťať Evencia a Teodula a Alexandra prebodnúť, pričom začal s prebodávaním jeho končatín. Svätý Juvenal je uctievaný ako prvý biskup z Narni v Umbrii. Zomrel v r. 376.

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.