㎝ Spomienka sv. Nabora a Félixa, mučeníkov. Commemoratio ss. Naboris et Felicis, martyrum

On 12.07.2023
Posted by Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Spomíname si ešte pamiatku sv. mučeníkov Nabora a Félixa. Boli vojakmi vo vojsku Maximiána Herkulia; zomreli mučeníckou smrťou pre príslušnosť ku kresťanom asi r. 303. Pochovaní sú v Miláne v bazilike, ktorá je im zasvätená.

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.