㎝ Spomienka sv. Alexeja, vyznávača. Commemoratio s. Alexii, confessoris

On 17.07.2023
Posted by Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sv. Alex, syn rímskeho patrícia, v deň svojej svadby opustil rodný dom a po sedemnásťročnom putovaní vrátil sa domov, kde žil nepoznaný až do smrti (asi r. 417). V kostole sv. Bonifáca a Alexa v Ríme ukazujú kryptu, v ktorej svätý zomrel.

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.