㎝ Spomienka sv. Kristíny, panny a mučeníčky. Commemoratio s. Christinæ, virginis et martyris

On 24.07.2023
Posted by Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na júl zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Úrodná oliva v dome Pánovom (sv. Jakub ap.). - Sv. Kristína zomrela smrťou mučeníckou okolo r. 300 za cisára Diokleciána v Bolsene preto, lebo zlámala zlaté a strieborné modly svojho otca a drahý kov rozdala chudobným. Jej hrob je v Palerme (na Sicílii).

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.