536
Pange, lingua, gloriósi
(Javte, ústa, Dôstojného)
/Ctime túto Sviatosť slávnu/
/Sviatosť tela tajomného/


Javte, ústa, Dôstojného 317
A. Radlinský (1817-1879) (1. -2 a 5. - 6. strofa)

 
Pange, lingua, gloriósi 224, A, B, C, D, E
S. Thomas Aquinas (1227-1274)

  1. Javte, ústa, dôstojného
   Tela Pána tajomstvá
   i predrahej Krvi Jeho,
   ktorú z milosrdenstva
   vylial Otca Syn večného
   k spaseniu človečenstva.

  2. Nám sa v svojom smilovaní
   z čistej Panny daroval,
   v svojom s ľuďmi obcovaní,
   pravdu večnú zvestoval 
   a po svojom dokonaní
   dôkaz lásky zanechal.

  3. Pri poslednom večeraní
   s bratmi odpočívajúc
   pri zákonnom hodovaní
   pokrm nápoj žehnajúc,
   v chleba, vína požívaní
   telo i krv dal svoju.

  4. Z chleba telo učinené
   slovom jeho zázračným,
   víno v krv je premenené
   srdcom verne povďačným,
   nemôže byť pochopené

   smyslom nedostatočným.

  5. Prevelebnej tu Sviatosti
   vzdajme úctu, poklonu,
   ustúp obrad minulosti,
   novému včuľ zákonu,
   smyslov nedostatočnosti
   viera vezmi záclonu.

  6. Otcu, Synu premilému
   buď česť a velebenie,
   chvála, vďak a sláva Jemu,
   buď i dobrorečenie;
   od obidvoch Poslanému
   rovnako buď uctenie. Amen.
 
 1. Pange, lingua, gloriósi
  Córporis mystérium,
  Sanguinísque pretiósi,
  Quem in mundi prétium
  Fructus ventris generósi
  Rex effúdit géntium.

 2. Nobis datus, nobis natus
  Ex intácta Vírgine,
  Et in mundo conversátus,
  Sparso verbi sémine,
  Sui moras incolátus
  Miro clausit órdine.

 3. In suprémæ nocte cœnæ,
  Recúmbens cum frátribus,
  Observáta lege plene
  Cibis in legálibus,
  Cibum turbæ duodénæ
  Se dat suis mánibus.

 4. Verbum caro, panem verum
  Verbo carnem éfficit:
  Fitque sanguis Christi merum,
  Et si sensus déficit,
  Ad firmándum cor sincérum
  Sola fides súfficit.

 5. Tantum ergo Sacraméntum
  Venerémur cérnui;
  Et antíquum documéntum
  Novo cedat rítui:
  Præstet fides suppleméntum
  Sénsuum deféctui.

 6. Genitóri, Genitóque
  Laus et jubilátio,
  Salus, honor, virtus quoque
  Sit et benedíctio:
  Procedénti ab utróque
  Compar sit laudátio. Amen.

Preslávneho Tela divy (1943)
In: Hymny Rímskeho Breviára. časť I., Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1943.
Janko Silan (1914-1984)
 1. Preslávneho Tela divy
  veleb, jazyk, tajomné,
  i prúd Krvi prívetivý,
  čo jak sveta výkupné
  vylial národov Kráľ živý,
  Synček Panny vznešenej.

 2. Nám je daný, narodený
  z čistej Panny Boh a Kráľ,
  chodieval po tejto zemi,
  zrnká slova rozsieval,
  chvíľam svojich dobrodení
  potom divný záver dal.

 3. Pri poslednom zmrkávaní
  s bratmi k stolu zasadol,
  po patričnom rozdávaní
  jedál, jak už zákon bol,
  za pokrm sám seba pravý
  dvanástim sa ponúkol.

 4. Slovo-Telo slovom mení
  v telo chleba podstatu;
  miesto vína krv sa pení;
  smysly vo tmách stoja tu,
  iba viera v presvedčení
  stíši dušu dojatú.

 5. Takú veľkú sviatosť ctíme
  teraz teda skrúšení;
  nový zákon zbožne žime,
  starý už je zrušený;
  čo smyslami necítime,
  nech nám viera doplní.

 6. Otcu, Synu jedinému
  chvála buď a plesanie,
  sláva, moc a česť ich menu,
  taktiež dobrorečenie.
  Z obidvoch z nich Plynúcemu
  rovnaké buď uctenie. Amen.

JKS 1947 226

JKS 536a

JKS 536b

JKS 536c

JKS 536d

JKS 536e

Graduale Romanum, Solesmes, 1961 317