320
Na kolená padám
A. Matzenauer, 1909; Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958)

  1. Na kolená padám, česť a chválu vzdávam,
    teba, Boha svojho, v Sviatosti uznávam.

  2. Srdce to nehodné k príbytku ti dávam,
    služobníkom tvojím do smrti ostávam.

  3. Svätý, svätý, svätý, svätý najsvätejší,
    Ježiš milostivý v Oltárnej Sviatosti!

JKS 1947 525