321
Prosíme Ťa
A. Radlinský (1817-1879); Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958)

  1. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami,
    požehnaj nás svojimi milosťami.

JKS 1947 525