225
Ó, Pôvodca nášho blaha (Salútis humánæ Sator)
[na procesiu sviatku Božieho Tela pri III. oltáriku]

Ó, Pôvodca nášho blaha 224
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-1958) (1. a 4. strofa)

 
Salútis humánæ Sator 224
Pp. Urbanus VIII. (1568-1644)
 1. Ó Pôvodca nášho blaha,
  Stvoriteľ sveta celého,
  Spasiteľ sveta celé­ho,
  [:tys´ Svetlo ľudu verného.:]

 2. Akáže neha pohla ťa,
  že berieš naše prečiny,
  smrť podstupuješ nevinný,
  nás smrti takto zbavuješ

 3. Prenikáš chaos podsvetia,
  okovy väzňom odberáš;
  ty víťaz v triumfe preslávnom
  k pravici Otca zasadáš.


 4. Buď, Bože, nám milostivý,
  odpusť, čo sme previnili;
  daj, by sme teba uzreli,
  [:a v nebi sa ti korili.:]

 5. Ty, vodca cesta ku hviezdam,
  buď cieľom našim túženiam,
  buď v nariekaní radosťou,
  buď žitia sladkou odmenou. Amen.
 
 1. Salútis humánæ Sator,
  Jesu, volúptas córdium,
  Orbis redémpti Cónditor,
  Et casta lux amántium,

 2. Qua victus es cleméntia,
  Ut nostra ferres crímina?
  Mortem subíres ínnocens,
  A morte nos ut tólleres?

 3. Perrúmpis inférnum chaos;
  Vinctis caténas détrahis;
  Victor triúmpho nóbili
  Ad déxteram Patris sedes.

 4. Te cogat indulgéntia,
  Ut damna nostra sárcias,
  Tuíque vultus cómpotes
  Dites beáto lúmine.

 5. Tu dux ad astra, et sémita,
  Sis meta nostris córdibus,
  Sis lacrimárum gáudium,
  Sis dulce vitæ prǽmium. Amen.

Všetci si kľaknú, a diakon so subdiakonom, alebo v opačnom prípade samotný vysluhovateľ, sa postaví smerom k Velebnej Sviatosti a spieva:
 
Tunc omnes flectunt genua; et Diaconus cum Subdiacono, vel, in defectu horum Officians ipse, stans versus Ss. Sacramentum, cantat:
℣. Z neba si im dal chlieb, aleluja.
℟.Všetku slasť v sebe majúci, aleluja.
 ℣. Panem de cælo præstitísti eis, allelúja.
℟. 
Omne delectaméntum in se habéntem, allelúja.

Ó, ľudskej spásy rozsievač (1943)
In: Hymny Rímskeho Breviára. časť I., Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1943.
Janko Silan (1914-1984)
 1. Ó, ľudskej spásy rozsievač,
  tvorca sveta spasených,
  Ježišu, rozkoš sŕdc a slasť
  a čisté svetlo ľúbiacich:

 2. Akáže neha pohla ťa,
  že berieš naše prečiny,
  smrť podstupuješ nevinný,
  nás smrti takto zbavuješ.

 3. Prenikáš chaos podsvetia,
  okovy väzňom odberáš;
  ty víťaz v triumfe preslávnom
  k pravici Otca zasadáš.

 4. Súcitnosť sladká káže ti
  nás od škôd hriechu uzdraviť
  a hodných tvojho pohľadu
  obdariť svetlom blaženým.

 5. Ty, vodca cesta ku hviezdam,
  buď cieľom našim túženiam,
  buď v nariekaní radosťou,
  buď žitia sladkou odmenou. Amen.

JKS 1947 224

Graduale Romanum, Solesmes, 1961 224