269
Chváľ, Sione, Spasiteľa (Lauda, Sion, Salvatórem)


Chváľ, Sione, Spasiteľa 224
Fr. Žaškovský (1819-1887) (verše 1.-12.)

 
Lauda, Sion, Salvatórem 224
S. Thomas Aquinas (1227-1274)
 1. Chváľ, Sione, Spasiteľa,
  chváľ Pastiera, Živiteľa
  chválospevom srdečným.

 2. Podľa svojej chváľ mož­nosti
  jeho, lebo tej hodnosti
  nie si ty dostatočný.

 3. Dnes sa predmet chvályhodný,
  chlieb živý, pre nás život­ný,
  k sláveniu predstavuje.

 4. Pri po­slednom večeraní,
  k požívaniu, že je da­ný
  kresťan nepochybuje.

 5. Nech je chvála dokonalá,
  nech je plná, slávna, stála
  a radostné uctenie.

 6. Bo deň iste slávny ctíme,
  keď večere tej svätíme
  divné ustanovenie.

 7. Za po­svätnej tej večere
  Baránkom tým no­vým berie
  Starý zákon už svoj cieľ.

 8. Nová doba nastupuje
  tôňa pravde ustupuje,
  svetlo dané za podiel.

 9. Kristus večer čo zaručil,
  na pamiatku to poručil,
  na naše oslávenie.

 10. Kňazi to aj obnovujú,
  keď chlieb, víno posväcujú
  nám na večné spasenie.

 11. Kresťanom sa článok dáva,
  že sa Telo z chleba stáva,
  víno v Krv sa zmeňuje.

 12. Keď aj zmysly nášho bytia
  túto pravdu nedovidia,
  viera nám ju zjavuje.

 13. Pod rôznymi spôsobami,
  znakmi, nie však podstatami
  ukrytý je pravý Boh.

 14. Telo je sa, krv sa pije:
  Kristus celý stále žije
  v obidvoch tých spôsoboch.

 15. Nezlámaný, nedelený,
  nezdrúzganý, ale celý
  dáva sa nám jesť a piť.

 16. Jeden berie, tisíc berie,
  pritom všetci v rovnej miere:
  nemožno ho umenšiť.

 17. Prijímajú všelijakí,
  s výsledkom však nerovnakým,
  pre život, pre zničenie.

 18. Život dobrým, smrť je planým:
  hľa, s tým istým prijímaním
  pôsobí sa rozlične.

 19. Keď sa potom sviatosť láme,
  nezúfajme, pamätajme,
  toľko v zlomku prijímame,
  koľko v celej hostii.

 20. Podstata sa nedochráme,
  vonkajšok sa iba láme:
  tým sa postava, ni samé
  telo nijak nezmenší.

 21. Ajhľa, ten chlieb serafínov
  pútnikom je stravou živnou:
  skutočný chlieb pravých synov,
  psom ho hádzať nedajme.

 22. V predobrazoch Písma už je,
  s Izákom sa obetuje:
  Baránok sa pripravuje:
  manna otcom padá v tme.

 23. Pastier dobrý, chlieb náš pravý,
  zmiluj sa, ó, preláskavý
  Ježiš: pas nás, chráň nás v zdraví:
  vezmi si nás do výšavy,
  nech tiež zrieme zem živých.

 24. Všetko vieš a možné je ti:
  tu nás pasieš, svoje deti:
  tam nech stoluje a sedí
  každý z nás jak dedič svätý,
  brat občanov blažených. Amen. Aleluja.
 
 1. Lauda, Sion, Salvatórem,
  lauda ducem et pastórem
  in hymnis et cánticis.

 2. Quantum potes, tantum aude:
  quia maior omni laude,
  nec laudáre súfficis.

 3. Laudis thema speciális,
  panis vivus et vitális
  hódie propónitur.

 4. Quem in sacræ mensa cenæ
  turbæ fratrum duodénæ
  datum non ambígitur.

 5. Sit laus plena, sit sonóra,
  sit iucúnda, sit decóra
  mentis iubilátio.

 6. Dies enim sollémnis agitur,
  in qua mensæ prima recólitur
  huius institútio.

 7. In hac mensa novi Regis,
  novum Pascha novæ legis
  Phase vetus términat.

 8. Vetustátem nóvitas,
  umbram fugat véritas,
  noctem lux elíminat.

 9. Quod in cœna Christus gessit,
  faciéndum hoc expréssit
  in sui memóriam.

 10. Docti sacris institútis,
  panem, vinum in salútis
  consecrámus hóstiam.

 11. Dogma datur Christiánis,
  quod in carnem transit panis
  et vinum in sánguinem.

 12. Quod non capis, quod non vides,
  animosa fírmat fides,
  præter rerum órdinem.

 13. Sub divérsis speciébus,
  signis tantum, et non rebus,
  latent res exímiæ.

 14. Caro cibus, sanguis potus:
  manet tamen Christus totus
  sub utráque spécie.

 15. A suménte non concísus,
  non confráctus, non divísus:
  ínteger accípitur.

 16. Sumit unus, sumunt mille:
  quantum isti, tantum ille:
  nec sumptus consúmitur.

 17. Sumunt boni, sumunt mali
  sorte tamen inæquáli,
  vitæ vel intéritus.

 18. Mors est malis, vita bonis:
  vide, paris sumptiónis
  quam sit dispar éxitus.

 19. Fracto demum sacraménto,
  ne vacílles, sed meménto,
  tantum esse sub fragménto,
  quantum toto tégitur.

 20. Nulla rei fit scissúra:
  signi tantum fit fractúra:
  qua nec status nec statúra
  signáti minúitur.

 21. Ecce panis Angelórum,
  factus cibus viatórum:
  vere panis filiórum,
  non mitténdus cánibus.

 22. In figúris præsignátur,
  cum Isaac immolátur:
  agnus paschæ deputátur:
  datur manna pátribus.

 23. Bone pastor, panis vere,
  Iesu, nostri miserére:
  tu nos pasce, nos tuére:
  tu nos bona fac vidére
  in terra vivéntium.

 24. Tu, qui cuncta scis et vales:
  qui nos pascis hic mortáles:
  tuos ibi commensáles,
  coherédes et sodáles
  fac sanctórum cívium.
  Amen. Allelúia.

Chváľ, Sione, Spasiteľa (1943)
In: Hymny Rímskeho Breviára. časť I., Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1943.
Janko Silan (1914-1984)
 1. Chváľ, Sione, Spasiteľa,
  chváľ pastiera, voditeľa
  v hymnách, piesňach jeho kríž.

 2. Koľko máš síl, toľko snaž sa:
  tak je veľká jeho krása,
  že ju chváliť nestačíš.

 3. Chvályhodný predmet divný,
  životodarný chlieb živý
  sláviť Cirkev káže nám.

 4. Ten chlieb nad večerným stolom
  lámal dvanásť apoštolom
  podľa viery našej Pán.

 5. Buď mu chvála plná, jasná,
  slávnosť príjemná a krásna,
  v srdci vrúcne plesanie.

 6. Nech dnes prvé stolovanie,
  čo si ustanovil, Pane,
  úctu od nás dostane.

 7. Hostina nového Kráľa
  Baránka nám darovala,
  koniec starej slávnosti.

 8. Po starých, hľa, nové časy,
  pravda tôňu iste zhasí,
  svetlo noc von vyhostí.

 9. Čo sám Kristus obetoval,
  chcel, by kňaz vždy obnovoval
  verne jemu na pamäť.

 10. Podľa svätých stanov môžme
  chlieb a víno spásy zbožne
  dávať svätú za obeť.

 11. Kresťanom sa článok dáva,
  že sa z chleba telo stáva,
  víno v krv sa zmeňuje.

 12. Čo zrak nezrie, nevie hlava,
  overí nám viera pravá,
  čo moc vecí zvyšuje.

 13. Pod rôznymi spôsobami,
  znakmi, nie však podstatami
  ukrytý je pravý Boh.

 14. Telo je sa, krv sa pije:
  Kristus celý stále žije
  v obidvoch tých spôsoboch.

 15. Nezlámaný, nedelený,
  nezdrúzganý, ale celý
  dáva sa nám jesť a piť.

 16. Jeden berie, tisíc berie,
  pritom všetci v rovnej miere:
  nemožno ho umenšiť.

 17. Prijímajú všelijakí,
  s výsledkom však nerovnakým,
  pre život, pre zničenie.

 18. Život dobrým, smrť je planým:
  hľa, s tým istým prijímaním
  pôsobí sa rozlične.

 19. Keď sa potom sviatosť láme,
  nezúfajme, pamätajme,
  toľko v zlomku prijímame,
  koľko v celej hostii.

 20. Podstata sa nedochráme,
  vonkajšok sa iba láme:
  tým sa postava, ni samé
  telo nijak nezmenší.

 21. Ajhľa, ten chlieb serafínov
  pútnikom je stravou živnou:
  skutočný chlieb pravých synov,
  psom ho hádzať nedajme.

 22. V predobrazoch Písma už je,
  s Izákom sa obetuje:
  Baránok sa pripravuje:
  manna otcom padá v tme.

 23. Pastier dobrý, chlieb náš pravý,
  zmiluj sa, ó, preláskavý
  Ježiš: pas nás, chráň nás v zdraví:
  vezmi si nás do výšavy,
  nech tiež zrieme zem živých.

 24. Všetko vieš a možné je ti:
  tu nás pasieš, svoje deti:
  tam nech stoluje a sedí
  každý z nás jak dedič svätý,
  brat občanov blažených. Amen. Aleluja.

JKS 1947 269

Graduale Romanum, Solesmes, 1961 269