➂ Sv. Pavla, prvého pustovníka, vyznávača. S. Pauli, primi eremitæ et confessoris

➂ Sv. Pavla, prvého pustovníka, vyznávača. S. Pauli, primi eremitæ et confessoris

Dňa 15.01.2020

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Samota rodí svätých. - Keď mal 16 rokov, prvý z kresťanov odišiel do egyptskej púšte v Thebais; požíval veľkú vážnosť a zomrel v dokonalej svätosti ako stotrinásťročný starec. Sv. Anton, pustovník, videl slávny vchod jeho duše do neba. On aj pochoval telo prvého pustovníka. Jeho hlavné relikvie sú v chráme sv. Petra a v chráme P. Márie na Kapitole v Ríme.