➁ Posviacky hlavnej baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa. In Dedicatione Archibasilicæ Ss. Salvatoris

➁ Posviacky hlavnej baziliky Najsvätejšieho Spasiteľa. In Dedicatione Archibasilicæ Ss. Salvatoris

Dňa 09.11.2023

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Toto miesto je nevysloviteľným tajomstvom (grad.). - Rodinu Lateránov vyhubil cisár Nero a jej majetok skonfiškoval pre štát. Konštantín Veľký, chcejúc napraviť krivdu, keďže Lateránsky palác bol majetkom jeho ženy Fausty, daroval ho pápežovi za stále sídlo a vystavil pri ňom baziliku na česť najsv. Spasiteľa. Silvester I. konsekroval baziliku 9. nov. 324. Neskôr ju zasvätili aj sv. Jánovi Krstiteľovi. Benedikt XIII. ju obnovil a 29. apr. 1726 konsekroval, ale výročie konsekrácie určil na výročie konsekrácie prvej baziliky (9. nov.). Posledne Lev XIII. r. 1884 rozšíril svätyňu baziliky, ale jej mozaiku dal rekonštruovať podľa pôvodného stavu.