➂ Sv. Jána z Mathy, vyznávača. S. Joannis de Matha, confessoris

➂ Sv. Jána z Mathy, vyznávača. S. Joannis de Matha, confessoris

Dňa 08.02.2023

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Sloboda tela i duše. - Pochádzal zo šľachtickej rodiny vo Francúzsku. Po istom videní založil spolu so sv. Félixom z Valois (sviatok 20. nov.) rehoľu najsv. Trojice (trinitárov) na vykupovanie zajatých kresťanov. Zomrel 17. dec. 1213. Pochovaný je v Madride.