➂ Piatok po Popolcovej strede. Feria VI. post Cineres

➂ Piatok po Popolcovej strede. Feria VI. post Cineres

Dňa 16.02.2029

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Náš pôst majú sprevádzať skutky milosrdenstva, najmä almužna. - Obidvaja štácioví svätí sú príkladom obetavej lásky k bližnému a hlavne almužníctva. Aj lekcia a evanjelium povzbudzujú nás k tomu.