➂ Utorok po II. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam II. in Quadragesima

➂ Utorok po II. nedeli pôstnej. Feria Tertia infra Hebdomadam II. in Quadragesima

Dňa 23.02.2027

Pridal GuardiánOmšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Život kresťana má byť milosrdným dávaním a poníženou službou. - Dobročinná rímska pani, sv. Balbína, a vdova zo Sarepty nás učia dobročinnosti (lekc.), ktorú prikazuje Spasiteľ ako poníženú službu spolubližným (evanj.).