➂ Sv. Bernardína Sienského, vyznávača. S. Bernardini Senensis, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Na meno Ježiš skláňa sa každé koleno. - Chýrečný kazateľ z rehole sv. Františka a horlivý šíriteľ úcty mena Ježišovho. Zomrel r. 1444 v Akvile; tu vo vlastnom kostole odpočívajú jeho ostatky.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.