➂ Sv. Barnabáša, apoštola. S. Barnabæ, apostoli


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Milosť apoštolského ducha. - Bol spoločníkom sv. Pavla, neskôr šíril kresťanstvo vo svojom rodisku na ostrove Cyprus, kde podľa kresťanskej tradície zomrel mučeníckou smrťou. Jeho ostatky údajne našli r. 488 v Salamíne. Pre jeho neúnavnú prácu na rozširovaní Cirkvi dostal titul apoštola. Jeho meno obsahuje aj omšový kánon (po konsekrácii).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.