➁ Materstva Blahoslavenej Panny Márie. Maternitatis Beatæ Mariæ Virginis

Dňa 11.10.2022
Pridal Guardián
The Feast of the Motherhood of Mary is a Class II feast. The liturgical color is white. More information about the Time after Pentecost: • Time after Pentecost (Fish Eaters)

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.