➁ Nedeľa XXII. po Turícach. Dominica XXII. Post Pentecosten
Som majetkom Kristovým. - Moja duša pri krste dostala jeho odznak a nápis (názov). Som teda kresťanom čiže „druhým Kristom“ a patrím celkom Kristovi.

Každý majetok prislúcha majiteľovi, teda i Kristov majetok volá po svojom Vlastníkovi (intr.). Zdokonaľujeme v sebe Kristov obraz (lekcia). Som peniazom Kristovým, ktorý nosí jeho obraz a nápis (evanj.). V duchu poníženej Estery blížime sa ku Kráľovi (k oltáru - ofert.). Kráľ prichádza v najsv. obete; či sa ozaj prizná ku mne, či pozná vo mne svoj obraz a nápis? Každé sv. prijímanie ma lepšie pripodobní ku Kristovi (kom.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.