➂ Sv. Félixa z Valois, vyznávača. S. Felicis de Valois, confessoris.


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na november zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Vysloboď nás z otroctva diablovho (or.). - Pochádzal z kráľovského rodu Valois. Ako kňaz istý čas strávil v samote. So sv. Jánom z Mathy (sviatok 8. febr.) založil rehoľu Najsv. Trojice (trinitárov) na vykupovanie kresťanov z otroctva Saracénov. Trinitári nosili biele rúcho s červenomodrým krížom na prsiach. Umrel dňa 4. nov. 1212 v Paríži. Hrob je v kláštore Cerfroid (Meaux). vo Francúzsku.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.