➂ Sv. Antona, opáta. S. Antonii, abbatis


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Bojovník proti diablovi. - „Otec mníchov“, menovaný aj „Veľkým“, patrí medzi najvýznamnejších pustovníkov thebaiskej púšte. Shromaždil okolo seba mnoho učeníkov. Pochovali ho r. 356 na vrchu Kolcin pri Červenom mori, v 6. stor. preniesli ho do Alexandrie, dnes jeho pozostatky sú v chráme St. Julien v Arles (Francúzsko).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.