➂ Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka. S. Polycarpi, episcopi et martyris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Udatný bojovník Kristov. - Bol učeníkom sv. Jána, apoštola, a priateľom sv. Ignáca, mučeníka. Ako biskup v Smyme pretrpel mučenícku smrť r. 155. Jeho veriaci verne poznačili údaje jeho života a smrti. Ostal po ňom aj jeden list, adresovaný veriacim vo Filippi. Jeho hrob je v kostole pri vrchu Mustafa (Malá Ázia).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.