➂ Zjavenie Bl. Panny Márie Nepoškvrnenej. In Apparitione Beatæ Mariæ Virginis


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na február zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Žena, oblečená do slnka a s mesiacom pod nohami. - Je to sviatok lurdskej Panny Márie, ustanovený na pamiatku jej prvého zjavenia dňa 11. febr. 1858. Pius X. ho predpísal pre celú Cirkev (roku 1907).

Sv. omša oslavuje Nepoškvrnenú Pannu ako „sväté mesto“ (intr.), ako ženu, oblečenú do slnka a ožiarenú hviezdami (lekc.). Ako Matku pozdravuje ju slovami anjela (ev. ofert.).


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.