➂ Sobota po Popolcovej strede. Sabbato post Cineres

Dňa 17.02.2024
Pridal Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Po noci veľkopôstného pokánia svitne ráno radostného stretnutia so vzkrieseným Spasiteľom. Omša poukazuje na to, že pôvodne bola vigíliou pred prvou nedeľou pôstnou. Omša sa slávila na úsvite v nedeľu. Symbolika tmy a svetla sa tu krásne uplatňuje a príchod Spasiteľa s východom slnka už naznačuje jeho budúce vzkriesenie a naše stretnutie s ním (evanj.).

Opakovanie udalosti

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.